Avis legal

Dades de Neverland Concerts

    • Denominació comercial: Neverland Concerts. Propietari legal: Ivan Frauca Gost.
    • Domicili social: Castellví 27 Esc B. 2-1, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
    • NIF: 46140404N
    • Telefon: +34 646 947 681
    • Correu electrònic: info@neverlandconcerts.com

 

Normes relatives a la confidencialitat

Neverland Concerts es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per visitar la nostra pàgina web no es requereix informació personal alguna.

 

Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d’informació a escala individual. Aquesta informació ens permet millorar aquesta pàgina web. Per més informació pot consultar el següent enllaç.

 

Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intelectual de Neverland Concerts i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s’utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral de Neverland Concerts o d’una altra empresa relacionada amb aquesta.
Neverland Concerts es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.
Neverland Concerts no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

 

Menors d’edat

Els formularis continguts en aquesta website no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, Neverland Concerts no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquesta website. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l’adreça esmentada en el paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, Neverland Concerts es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, amb la finalitat d’assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és l’adequada.

 

Llei aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.

2023 © Neverland Concerts - Avís legal - Política de cookies